Od 25 maja 2018 roku w Polsce mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, informuje że w przypadku powierzenia przez Państwa swoich danych osobowych w związku ze współpracą z naszą organizacją, Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych z siedzibą w Lublinie przy ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin, e-mail: kontakt@crb.lublin.pl , tel. +48 733-300-438.

Jednak warto wiedzieć coś więcej na temat RODO, dlatego Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych przygotowała dla Państwa poniższe informacje.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

Klauzule zgody do zamieszczenia na CV
Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji

Ja niżej podpisany/a, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko: …..(należy wskazać stanowisko)…..

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie

Ja niżej podpisany/a, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowisko/a: …..(należy wskazać stanowisko)….. przez okres 12 miesięcy.