Centrum Rozwiązań Biznesowych to wschodząca organizacja non-profit o dość rozpoznawalnej nazwie w mieście Lublin. Jako Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych działamy zaledwie od 3 lat. Naszym celem statutowym jest wspieranie osób pozostających bez pracy lub też poszukujących pracy, chcących podnieść kwalifikacje czy też osób pracujących chcących zmienić miejsce pracy/zawód/branżę. W chwili obecnej szeroko działamy w zakresie wspierania osób pozostających bez pracy lub poszukujących pracy. Wszystkie te działania prowadzimy w sposób non-profit, czyli bez osiągania zysku dla Fundacji. Dlatego też jako młoda, wschodząca organizacja staramy się poszukiwać wszelkiego rodzaju rozwiązań wspierających naszą działalność.

Wybierz cel na który chcesz wpłacić:

Cel 1
Cel 2
Cel 3