Nowoczesny, dynamicznie rozwijający się dzisiejszy świat wymaga ciągłej gotowości do reorientacji zawodowej, także pod koniec naszej aktywności zawodowej, która i tak w związku z przemianami demograficznymi trwa coraz dłużej.

Jedną z podstawowych zasad nowej strategii edukacyjnej jest postawienie człowieka w centrum polityki LLL (Lifelong Lifewide Learning). Jej skuteczność mierzy się na poziomie indywidualnej osoby, a nie zbiorowości, czy też całego systemu. Dlatego tak ważne jest stosowanie zróżnicowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb metod kształcenia wobec uczących się. Jedną z nich są szkolenia indywidualne realizowane przez organizacje obywatelskie, takie jak stowarzyszenia, czy fundacje.

Takie podejście nabiera szczególnego znaczenia wobec osób w pełni samodzielnych (dorosłych, ekonomicznie niezależnych). Ma ono na celu organizowanie, wspieranie, czy też ułatwianie uczenia się w różnych formach, miejscach oraz na każdym etapie życia. Każda taka osoba powinna mieć szansę na uzyskanie nowych kompetencji, ich ocenę oraz potwierdzenie zgodnie z koncepcją learning outcomes (otwartego podejścia do kwalifikacji), czyli niezależnie od miejsca, sposobu uczenia się, czy wieku, a jedynie od spełnienia stawianych wymagań.

Nowoczesny, dynamicznie rozwijający się dzisiejszy świat wymaga ciągłej gotowości do reorientacji zawodowej, także pod koniec naszej aktywności zawodowej, która i tak w związku z przemianami demograficznymi trwa coraz dłużej. Wyżej wymienione zjawiska wymagają od pracowników stałego doskonalenia kluczowych kompetencji, zdobywania nowych i profesjonalizacji już nabytych.

W związku z tym nasze Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji oferuje indywidualne szkolenia, dopasowane do Państwa preferencji, w ramach których zapewniamy:

  • Identyfikacje potrzeb szkoleniowych
  • Zindywidualizowany i dopasowany rodzaj szkoleń i ich program
  • Dopasowany czas, miejsce i harmonogram szkoleń
  • Wysoki poziom merytoryczny i logistyczny
  • Przyjazną, partnerską i komfortową atmosferę
  • Ukierunkowanie na rozwiązywanie rzeczywistych problemów.