Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Projekt "Lubelskie - Centrum Cyfrowe i Biznesowe” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, włączającego kształcenia na obszarze województwa Lubelskiego oraz wzrost kompetencji i związany z tym wzrost szans edukacyjno-zawodowych u 156 uczniów mieszkających/uczących się na terenie województwa Lubelskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Szkolenia przeprowadzone zostaną z tematyki kompetencje cyfrowe: DigComp2.2/programowanie 3D/ grafika komputerowa/ programowanie stron www oraz przedsiębiorczość.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

Szczególnie zapraszamy:
•  uczniów liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej

•  uczniów z terenów wiejskich/średnich miast WL, którzy mają utrudniony dostęp do wysokiej jakości ofert edukacyjnych/ wiedzy zwiększającej jej szanse edukacyjno-zawodowe, m.in. ze wzgl. na bariery komunik.

• uczniów z gmin zagrożonych trwałą marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze

Okres realizacji projektu: od 1 styczna 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy

- Wzrost kompetencji i związany z tym wzrost szans edukacyjno-zawodowych u

141 uczniów (72K,69M) mieszkających/uczących się na terenie WL

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj

Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

Wszelkie zapytania ofertowe związane z projektem znajdują się tutaj

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027