Zespół CRB to grono specjalistów kierujących się wartościami współpracy i uczciwości oraz wzajemnego szacunku. Praca w naszym zespole to obowiązki służbowe dzięki którym jednocześnie można rozwijać siebie i swoje możliwości, a także doświadczać przygód i wyzwań. Dzięki stałej aktywności w środowisku projektowym poszerzamy swoje horyzonty i realizujemy ambicje zawodowe. Sprawdź Nas. Być może Ciebie potrzebujemy w naszym zespole!

Jeśli nie lubisz szablonowego podejścia, unikasz korporacji, masz otwarty umysł, zdolności analityczne, a komunikacja z innymi sprawia Ci przyjemność to być może nasz program praktyk i staży jest właśnie dla Ciebie. Jeśli chcesz więc zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy, skontaktuj się z nami wysyłając swoje CV

We wszystkich aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko:…..(należy wskazać stanowisko)…..

 

Autor projektów w ramach PR FE (EFS+), KPO, PO FIO, PFRON i inne

Autor projektów w ramach PR FE (EFS+), KPO, PO FIO, PFRON i inne

Autor projektów w ramach PR FE (EFS+), KPO, PO FIO, PFRON i inne

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, młoda, prężnie rozwijającą się organizacją działającą na rynku lokalnym i krajowy poszukuje autorów projektów przygotowujących wnioski o dofinansowanie z Programów Regionalnych (część EFS+), KPO, PO FIO, PFRON i innych.

Główne obowiązki:
wyszukiwanie i analiza dostępnych konkursów grantowych w ramach Programów Regionalnych (część EFS+), KPO, PO FIO, PFRON i innych
sporządzanie wniosków aplikacyjnych

 Wymagania konieczne:
doświadczenie w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 i/lub 2021-2027 (z programu POWER, FERS, Programy Regionalne [część EFS], PO FIO, PFRON i inne) poparte sukcesami [do maila prosimy dołączyć listę dofinansowanych wniosków]
praktyczna znajomość wytycznych programowych na lata 2021-2027 w ramach Programów Regionalnych (część EFS+), KPO, PO FIO, PFRON i innych
biegła obsługa generatorów aplikacyjnych KPO, Programów Regionalnych
inicjatywa twórcza przy tworzeniu koncepcji projektów

 Oferujemy:
współpracę opartą o zasadę suceess fee w ramach umowy o dzieło lub współpracy B2B
samodzielne ustalanie kamieni milowych w tracie współpracy

Zatem jeśli spełniasz powyższe kryteria a dodatkowo możesz pochwalić się sukcesami w aplikowaniu (warunek konieczny lista dofinansowanych wniosków lub referencje) to zachęcamy do aplikowania. Cv oraz lista projektów dofinansowanych (lub referencje) w pliku o formacie pdf prosimy przesyłać na adres: kontakt@crb.lublin.pl lub m.madej@crb.lublin.pl.

We wszystkich aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko: Autor projektów.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.