Zespół CRB to grono specjalistów kierujących się wartościami współpracy i uczciwości oraz wzajemnego szacunku. Praca w naszym zespole to obowiązki służbowe dzięki którym jednocześnie można rozwijać siebie i swoje możliwości, a także doświadczać przygód i wyzwań. Dzięki stałej aktywności w środowisku projektowym poszerzamy swoje horyzonty i realizujemy ambicje zawodowe. Sprawdź Nas. Być może Ciebie potrzebujemy w naszym zespole!

Jeśli nie lubisz szablonowego podejścia, unikasz korporacji, masz otwarty umysł, zdolności analityczne, a komunikacja z innymi sprawia Ci przyjemność to być może nasz program praktyk i staży jest właśnie dla Ciebie. Jeśli chcesz więc zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy, skontaktuj się z nami wysyłając swoje CV

We wszystkich aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko:…..(należy wskazać stanowisko)…..

 

Obecnie jest otwarta rekrutacja na stanowiska

Autor projektów w ramach RPO (część EFS) , POWER, FIO, ASOS i inne

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, młoda, prężnie rozwijającą się organizacją działającą na rynku lokalnym i krajowy poszukuje autorów projektów przygotowujących wnioski o dofinansowanie z RPO (część EFS), POWER, PO FIO, PO ASOS, PFRON i innych.

 Główne obowiązki:

  • wyszukiwanie i analiza dostępnych konkursów grantowych w ramach RPO, POWER, PO FIO, ASOS i inne
  • sporządzanie wniosków aplikacyjnych

 Wymagania konieczne:

  • doświadczenie w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 (z programu POWER, RPO [część EFS], FIO, ASOS i inne) poparte sukcesami [do maila prosimy dołączyć listę dofinansowanych wniosków]
  • praktyczna znajomość wytycznych programowych na lata 2014-2020 w ramach RPO, POWER, FIO, ASOS i inne
  • biegła obsługa generatorów aplikacyjnych SOWA, LSI
  • inicjatywa twórcza przy tworzeniu koncepcji projektów

 Oferujemy:

  • współpracę opartą o zasadę suceess fee w ramach umowy o dzieło (dla najlepszych możliwa forma zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę)
  • samodzielne ustalanie kamieni milowych w tracie współpracy

Zatem jeśli spełniasz powyższe kryteria a dodatkowo możesz pochwalić się sukcesami w aplikowaniu (warunek konieczny lista dofinansowanych wniosków lub referencje) to zachęcamy do aplikowania.

Cv oraz lista projektów dofinansowanych (lub referencje) w pliku o formacie pdf prosimy przesyłać na adres: kontakt@crb.lublin.pl lub m.madej@crb.lublin.pl.

We wszystkich aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko: Autor projektów.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.