Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2017 r. rozpoczniemy realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy projekt pt. „Aktywni na start” realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.ans.crb.lublin.pl .

Drugi z projektów pt. „Rozwiń skrzydła” realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.rs.crb.lublin.pl .

Oba projekty realizowane będą w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w projekcie!