Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO,
poszukuje osób do współpracy w charakterze:

Trenerów szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO
Nr referencyjny: TSK/LANGO/2023

Miejsce pracy: Lublin i województwo lubelskie

Główne obowiązki:
?Przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO z terenu woj. lubelskiego zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników, w jednym z wymienionych zakresów:
?Opracowanie strategii NGO;
?Zarządzanie NGO;
?Zarządzanie finansami w NGO;
?Powadzenie kampanii marketingowych i charytatywnych NGO;
?Podejmowanie i prowadzenie współpracy z samorządem i innymi NGO;
?Prowadzenie dokumentacji ze szkoleń kompetencyjnych kadr NGO
?Współpraca oraz stały kontakt z koordynatorem oraz kadrą projektu

Wymagania:
?Wykształcenie wyższe lub zawodowe wymagane dla danej tematyki wsparcia/szkolenia lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia/szkolenia
?Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w realizacji wsparcia dla organizacji pozarządowych
?Umiejętność pracy/współpracy w zespole
?Samodzielność i umiejętność organizacji pracy
?Zaangażowanie i odpowiedzialność
?Terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
?Pozytywne podejście do życia
?Inicjatywa i energia twórcza

Oferujemy:
?Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno- prawnej (elastyczne godziny pracy)
?Praca w miłej i przyjaznej atmosferze pozbawionej korporacyjnych zapędów

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z klauzulą: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko: „Trener szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO” oraz dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe mailem na adres: ? kontakt@crb.lublin.pl lub papierowo w zamkniętej kopercie na adres siedziby Fundacji Centrum Rozwiązań Biznesowych ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin do dnia 24.03.2023 r. do godz. 15.00 (w tytule wiadomości/na kopercie podając nr referencyjny: TSK/LANGO/2023 oraz nazwę stanowiska).
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.