Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczeliśmy realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy projekt pt. „Kierunek PRACA” realizowany będzie przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w ramach Osi priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.kp.crb.lublin.pl.

Drugi z projektów pt. „Bądź aktywny – postaw na siebie” realizowany będzie przez Fundacje Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Osi priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.2 Aktywna integracja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www projektu.

Trzeci z projektów pt. „Bądź aktywny – postaw na siebie” realizowany będzie przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Osi priorytetowej  8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www projektu.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w projektach!