Szanowni Państwo,

Z nieskrywaną satysfakcją informujemy Państwa, iż podpisaliśmy kolejne umowy o dofinansowanie na trzy nowe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Pierwszy projekt pt. „Zmiana na Lepsze” realizowany będzie przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w ramach Osi priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ten rozpoczyna się 01.01.2019 r., a więcej szczegółów na jego temat znajdą Państwo na stronie www.znl.crb.lublin.pl.

Drugi z projektów pt. „Młodzi, Aktywni, Wykształceni!” realizowany będzie przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie na terenie województwa podkarpackiego, a jego rozpoczęcie planowane jest na 01.03.2019 r., jednak już dzisiaj zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej.

Trzeci z projektów pt. „MŁODZI AKTYWNI BEZ BARIER” realizowany będzie przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Projekt ten również realizowany będzie na terenie województwa podkarpackiego, a jego planowany termin rozpoczęcia to 01.03.2019 r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w projektach!