Miło jest nam poinformować Państwa, że Centrum Rozwiązań Biznesowych kolejny raz dołącza do zaszczytnego grona podmiotów promujących lokalny rozwój oraz wspierających rynek pracy.

Z dniem 25.05.2021 r. Centrum Rozwiązań Biznesowych dołączyło do Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego. Misją Partnerstwa jest promocja lokalnego rozwoju, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz walka z wykluczeniem społecznych na rynku pracy. Partnerstwo swoją działalność opiera na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych oraz innych osób, które utożsamiają się z jego misją. Obecnie partnerstwo liczy blisko 60 członków i wciąż się rozszerza.

Jako CRB będziemy aktywnie uczestniczyć we wspólnych działań prowadzonych przez LPPS.