Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, że z dniem 12.05.2021 r. Centrum Rozwiązań Biznesowych zostało członkiem Klubu Pracodawców, działającego przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Celem Klubu Pracodawców jest budowanie sieci partnerstwa, współpracy i wsparcia na lokalnym, lubelskim rynku pracy między urzędem a przedsiębiorcami. Członkowie Klubu Pracodawców wspierają lokalne zatrudnienie poprzez tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy oraz wspieranie postaw przedsiębiorczości, przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności dzięki realizacji strategicznych celów miasta oraz kształtują politykę społeczną miasta poprzez wszechstronne wykorzystywanie swoich kompetencji.

Jako CRB dołożymy wszelkich starań, by być aktywnym członkiem Klubu, podejmując szereg działań wspierających i rozwijających lokalny rynek pracy.