Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację projektu „Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny” w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 skierowany do BEZROBOTNYCH, w wieku 30+: zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, ale poszukujących pracy i gotowych do jej podjęcia.

Szczególnie zapraszamy:

kobiety
osoby długotrwale bezrobotne
osoby odchodzące z rolnictwa
osoby niepełnosprawne
osoby o niskich kwalifikacjach
osoby w wieku powyżej 50 roku życia

Okres realizacji projektu: od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Teren realizacji projektu: gminy powiatów: chełmski (grodzki i ziemski), hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, bialski (grodzki i ziemski), zamojski(grodzki i ziemski), lubelski (grodzki i ziemski), kraśnicki, tomaszowski