Uwaga przedsiębiorco!

Wszystkie osoby narodowości ukraińskiej które przybyły do Polski w okresie od dnia 24.02.2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, mogą zarejestrować się w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoba bezrobotna. Nabycie statusu bezrobotnego oznacza możliwość korzystania ze wszystkich usług oraz instrumentów rynku pracy  – w szczególności takich jak staż i prace interwencyjne – oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędu.

W związku z tym gorąco zachęcamy do składania ofert pracy dla osób ze znajomością języka ukraińskiego oraz odpowiednich wniosków o formy subsydiowane, które redukują koszty pracodawców w tym zakresie. Więcej informacji na stronie muplublin.praca.gov.pl, pod adresem promocjauslug@mup.lublin.pl i numerem telefonu 81 466 52 57.

Jednocześnie apelujemy do przedsiębiorców aby pamiętali o nowym obowiązku –  gdy pracodawca powierzy wykonywanie pracy uchodźcy, to zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni w systemie teleinformatycznym – praca.gov.pl.