Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu poszukuje:

Trenera z zakresu kompetencji cyfrowych

Nr referencyjny: Tr/P/2017

Miejsce pracy: powiat przemyski, bieszczadzki, brzozowski, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, leski

Główne obowiązki:

  • Prowadzenie zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem DIGCOMP ECCC
  • Prowadzenie ewentualnych konsultacji indywidualnych z uczestnikami szkoleń zakresu ww. kompetencji
  • Prowadzenie szkoleń zgodnie z wewnętrznymi standardami Fundacji (dziennik obecności, oznakowanie pomieszczeń itp.)
  • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników
  • Przygotowanie uczestników do egzaminu ECCC

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu DIGCOMP ECCC
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych lub 200 godzin przeprowadzonych zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych (udokumentowane np. referencjami)
  • Dyspozycyjność (praca z osobami dorosłymi, zajęcia prowadzone w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych oraz w weekendy)
  • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób dorosłych i/lub z niepełnosprawnościami i/lub bezrobotnych i/lub biernych zawodowo i/lub pracujących

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 833)”
w terminie do 9 czerwca 2017 r. mailem: na adres kontakt@crb.lublin.pl lub m.madej@crb.lublin.pl (w tytule wiadomości podając nr referencyjny: Tr/P/2017 ).