Ustawa Prawo Przedsiębiorców stanowiąca element tzw. Konstytucji Biznesu wprowadza kilka bardzo istotnych zmian. 30 kwietnia br. wchodzi w życie tzw. „ulga na start” , zwalniająca przedsiębiorców z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy i przysługuje każdej osobie zakładającej nową działalność gospodarczą po dniu wejścia ustawy w życie.

Półroczne zwolnienie z opłacania wspomnianych składek ZUS dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie nie obejmie jednak składki zdrowotnej.

Zgodnie z nowymi przepisami, z ulgi skorzystać może każdy nowy przedsiębiorca, który spełni łącznie dwa warunki:

  • zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz
  • nie wykonuje tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zaproponowanych zmian: https://zus.pox.pl/zus/polroczne-zwolnienie-z-zus-juz-wiemy-od-kiedy.htm