Fundacja Aktywizacja Filia w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, studentów a także absolwentów na Targi Pracy pod hasłem „RYNEK OTWARTY”.
Targi pracy odbędą się 25 listopada 2022 w godzinach 10:00-13:00 na parterze Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji przy ul. Bursaki 12.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wydarzenie skierowane jest do osób poszukujących pracy, szczególnie studentów i absolwentów oraz osób z niepełnosprawnościami.
Mając na celu aktywizację zawodową różnych grup społecznych pierwsza edycja Targów Pracy odbędzie się pod hasłem „Rynek Otwarty”, pokazując, że na rynku pracy jest miejsce dla różnych osób z różnorodnymi kwalifikacjami i doświadczeniem.
——————————————————————————————————–
Fundacja Aktywizacja wspiera osoby z niepełnosprawnościami w odważnym wejściu na rynek pracy. Działa kompleksowo, pomagając osobom z niepełnosprawnościami przejść proces pełnej aktywizacji społeczno-zawodowej, a tym samym wykorzystać potencjał, jaki w każdym drzemie.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji jest uczelnią kształcącą i integrującą studentów z całego świata, stosującą nowoczesne formy kształcenia, otwartą na różnorodność, kształtującą postawy prospołeczne. Poprzez świadomy proces edukacyjny, nakierowany na rozwój poczucia podmiotowości człowieka, Uczelnia wzmacnia kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne na globalnym rynku pracy.
Zapraszamy!