Krajowy Fundusz Szkoleniowy udostępnia środki na kształcenie ustawiczne zarówno dla pracodawców jak i pracowników!

W ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sfinansować koszty kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
Aby otrzymać dofinansowanie należy:

  1. skontaktować się naszą Fundacją CRB w celu ustalenia założeń organizacyjnych,
  2. złożyć z naszą pomocą odpowiedni wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Więcej informacji na naszej stronie w zakładce: Usługi Szkoleniowe

lub pod numerem telefonu: (+48) 733 300 438

Szczegóły na temat dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdą Państwo na stronie
www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016
lub na stronie PUP.