Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy akceptację dokumentów rekrutacyjnych związanych z realizacją projektu „Od biznesu do sukcesu”. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z nimi na podstronie projektu lub po kliknięciu tutaj.

Informujemy również, że rekrutacja rozpocznie się 03.03.2022r.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu usytuowanym w siedzibie Fundacji „OIC Poland” ul. Gospodarcza 26, w godz. 8.00 – 16.00 lub pocztą, na wyżej podany adres (ważna jest data stempla) lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

Wszelkie informacje potrzebne do poprawnego złożenia dokumentów rekrutacyjnych umieszczone są w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §7 pkt 3 Regulaminu rekrutacji uczestników,  przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać zmieniony. Informacja o zmianie terminu, przedłużeniu lub zakończeniu rekrutacji umieszczana jest na stronie internetowej https://www.oic.lublin.pl/ .

Adres podstrony projektu: www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/od-biznesu-do-sukcesu

Serdecznie zapraszamy!