Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2018 r. rozpoczeliśmy realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy projekt pt. „Chcemy Być Aktywni!” realizowany będzie przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC Poland” w ramach Osi priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.chba.crb.lublin.pl.

Drugi z projektów pt. „LUBELSKA GIEŁDA KWALIFIKACJI” realizowany będzie przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w ramach Osi priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.lgk.crb.lublin.pl

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w projektach!