Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Podkarpacka Ak@demia ICT” w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany jest do osób w wieku 25+, o NISKICH KWALIFIKACJACH, pracujących lub bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które zamieszkują teren Województwa Podkarpackiego.

W szczególności zapraszamy:

  • kobiety
  • osoby z orzeczeniem o st. niepełnosprawności
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Teren realizacji projektu: powiat: bieszczadzki, brzozowski, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko – sędziszowski, strzyżowski, leski.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!!