Centrum Rozwiązań Biznesowych poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi projektu

Nr referencyjny: SPS/L/2017

 

Miejsce pracy: Lublin i województwo lubelskie

 

Główne obowiązki:

 • Praca przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL
 • Działania informacyjne i promocja projektu
 • Rekrutacja uczestników projektu
 • Obsługa biura projektu
 • Stały kontakt z uczestnikami projektu
 • Stały kontakt z wykładowcami oraz trenerami
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wszystkich przewidzianych w projekcie form wsparcia
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej oraz szkoleniowej
 • Sprawozdawczość, monitoring wskaźników oraz postępu rzeczowego projektu
 • Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych oraz wniosków o płatność za pomocą SL 2014

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe związane z branżą szkoleniową
 • Umiejętność pracy/współpracy w zespole
 • Czynne prawo jazdy kat. B (warunek konieczny)
 • Pozytywne podejście do życia oraz energia twórcza
 • Zimna krew

Mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków EFS (RPO/POWER/PO KL)
 • Znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów dofinansowanych ze środków EFS (RPO WL na lata 2014-2020, POWER)
 • Znajomość obowiązujących wytycznych horyzontalnych na lata 2014-2020
 • Znajomość systemów LSI, SL2014, SOWA

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Praca w młodym prężnym zespole

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 833)”
w terminie do 22.12.2017 r. mailem: na adres kontakt@crb.lublin.pl (w tytule wiadomości podając nr referencyjny: SPS/L/2017 oraz nazwę stanowiska).