Polityka prywatności i stosowania plików cookies obowiązująca w Fundacji Centrum Rozwiązań Biznesowych z siedzibą w Lublinie

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Fundację na stronie internetowej: crb.lublin.pl prowadzonej przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych Grenadierów 13, 20-331, Lublin NIP: 712-329-92-47, KRS: 0000570419, mail: kontakt@crb.lublin.pl , tel.: +48 733-300-438 (dalej: Serwis);
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie internetowym jest przez Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych Grenadierów 13, 20-331, Lublin (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz bez zgody w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza po wyrażeniu dobrowolnie zgody podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu poczty internetowej (wysłanie wiadomości email), w następującym zakresie:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 7. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 8. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych przez Administratora.
 9. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres: iod@crb.lublin.pl lub kontakt@crb.lublin.pl .
 10. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w poprzez gromadzenie plików “cookies”;
 11. Przy pierwszej wizycie na stronie crb.lublin.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 12. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 13. W ramach Serwisu stosowane są stałe pliki „cookies” tj. pliki, które pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.
 15. O wszelkich zmianach w tym o zmianach w treści polityki prywatności oraz polityki cookies będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.