Szóstego października 2023 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył kolejne 15 umów o dofinansowanie projektów edukacyjnych współfinansowanych z programu Fundusze Europejskie dl Lubelskiego 2021-2027. Uzyskane wsparcie służyć będzie rozwijaniu kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

Nasza Fundacja również miała przyjemność znaleźć się w gronie wybranych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 10.3. Zgodnie z założeniami naboru, do wsparcia zakwalifikowane zostały inicjatywy mające na celu rozwijanie kompetencji, umiejętności, talentów i zainteresowań uczniów poza szkolną edukacją formalną.

Projekty te są przeznaczone wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, którzy mieszkają lub się edukują w województwie lubelskim i znajdują się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Więcej informacji w linku poniżej:

https://funduszeue.lubelskie.pl/zpr/aktualnosci/kolejne-umowy-o-dofinansowanie-projektow-w-zakresie-edukacji-pozaformalnej/