Przyśpieszone przemiany cywilizacyjne, w tym wzmożony rozwój gospodarczy, postęp naukowo-technologiczny, a także zmiany społeczno-kulturowe zmuszają nas do ciągłego dostosowywania się do otaczającej nas rzeczywistości. Zmiany nie omijają również rynku pracy, wyznaczając nowe standardy nabywania i doskonalenia umiejętności oraz uczenia się przez całe życie.

Idea „edukacji przez całe życie” powstała na początku XX wieku. Została ona zdefiniowana przez Unię Europejską w 2000 r. w ramach tzw. strategii lizbońskiej, jako Life Long Learning (LLL): „wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w pespektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub związanej z zatrudnieniem.”

Z nową polityką edukacyjną ściśle związane jest szerokie podejście do uczenia się, tzw. lifewide learning, zgodnie z którym głównymi miejscami uczenia się nie są szkoły czy uczelnie, ale firmy, instytucje publiczne, organizacje obywatelskie, a także gospodarstwa domowe.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata w ramach Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji (CRKiK), które zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) z dniem 21.09.2015 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00128/2015. W ramach CRKiK świadczymy usługi szkoleniowe dla osób pozostających bez pracy, bądź chcących podnieść, zmienić lub nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje. Naszym priorytetem jest zachowywanie takich zasad LLL, jak partnerska współpraca, stawianie osoby szkolonej w centrum procesu kształcenia oraz dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb uczestników. Dlatego też Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji posiada sprecyzowane obszary edukacji zawodowej w ramach których świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Poniżej prezentujemy Państwu pełną ofertę Centrum, w ramach którego przeszkolimy i przygotujemy Państwa do wykonywania danego zawodu, a także przeprowadzimy egzamin potwierdzający Państwa kompetencje i/lub kwalifikacje.

Usługi pozyskiwania środków dla przedsiębiorców na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
szczegóły
Dedykowane szkolenia dla firm, organizacji i instytucji, uwzględniające indywidualne potrzeby klienta.
szczegóły
Szkolenia indywidualne, dopasowane do Państwa preferencji
szczegóły
Zapisz się do darmowych projektów unijnych.
szczegóły

Proponowane Szkolenia

1. Cukiernik
2. Kosmetyczka z elementami wizażu
3. Masaż klasyczny całego ciała
4. Kurs dietetyki i zdrowego żywienia
5. Pierwsza pomoc przedmedyczna
6. Obsługa kasy fiskalnej
7. Pracownik administracyjno - biurowy
8. Pracownik ds. kadrowo - płacowych
9. Projektowanie witryn sklepowych
10. Florysta
1. Nowoczesne Techniki Sprzedaży
2. Obsługa Trudnego Klienta - Strategia Obsługi
3. Sprzedaż przez telefon - Telemarketing
4. Równość szans i niedyskryminacja oraz równość płci w projektach unijnych
5. Zarządzanie poprzez cele
6. Budowanie podstawy Proaktywnej
7. Skuteczny menadżer - zarządzanie zespołem
8. Wywieranie wpływu w sprzedaży
9. Zarządzanie rozwojem pracownika
10. Rozwiązywanie problemów
11. Prezentacje i wystąpienia publiczne
12. Zarządzanie Zmianą
13. Sztuka delegowania i motywowania zespołu
14. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole. Rozwiązywanie konfliktów.
1. Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w 2017 i 2018 roku - ocena nowelizacji na podstawie orzecznictwa i praktyki urzędowej
2. Podatki VAT i CIT 2018 - po nowelizacji ustaw podatkowych
3. Auditor wewnętrzny HACCP
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - praktyczne przykłady zmiany w 2018 r.
5. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
6. Konstytucja Biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG po zmianach od 30 kwietnia 2018 r.
7. Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów.
8. Zamówienia publiczne
9. Klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2018 r. - wydatki inwestycyjne, remontowe oraz pozostałe bieżące - sprawozdawczość budżetowa oraz ewidencja księgowa
10. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r.
1. Projektowanie stron WWW
2. Podstawy obsługi komputera
3. Administrator sieci komputerowych
4. Prowadzenie sklepu internetowego
5. Szkolenie z Programu Płatnik
6. MS Project w zarządzaniu projektami
7. MS PowerPoint Zaawansowany
8. MS Excel Podstawowy
9. MS Excel Średniozaawansowany
10. MS Excel Zaawansowany