Przyśpieszone przemiany cywilizacyjne, w tym wzmożony rozwój gospodarczy, postęp naukowo-technologiczny, a także zmiany społeczno-kulturowe zmuszają nas do ciągłego dostosowywania się do otaczającej nas rzeczywistości. Zmiany nie omijają również rynku pracy, wyznaczając nowe standardy nabywania i doskonalenia umiejętności oraz uczenia się przez całe życie.

Idea „edukacji przez całe życie” powstała na początku XX wieku. Została ona zdefiniowana przez Unię Europejską w 2000 r. w ramach tzw. strategii lizbońskiej, jako Life Long Learning (LLL): „wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w pespektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub związanej z zatrudnieniem.”

Z nową polityką edukacyjną ściśle związane jest szerokie podejście do uczenia się, tzw. lifewide learning, zgodnie z którym głównymi miejscami uczenia się nie są szkoły czy uczelnie, ale firmy, instytucje publiczne, organizacje obywatelskie, a także gospodarstwa domowe.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata w ramach Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji (CRKiK), które zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) z dniem 21.09.2015 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00128/2015. W ramach CRKiK świadczymy usługi szkoleniowe dla osób pozostających bez pracy, bądź chcących podnieść, zmienić lub nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje. Naszym priorytetem jest zachowywanie takich zasad LLL, jak partnerska współpraca, stawianie osoby szkolonej w centrum procesu kształcenia oraz dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb uczestników. Dlatego też Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji posiada sprecyzowane obszary edukacji zawodowej w ramach których świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Poniżej prezentujemy Państwu pełną ofertę Centrum, w ramach którego przeszkolimy i przygotujemy Państwa do wykonywania danego zawodu, a także przeprowadzimy egzamin potwierdzający Państwa kompetencje i/lub kwalifikacje.

Usługi pozyskiwania środków dla przedsiębiorców na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
szczegóły
Dedykowane szkolenia dla firm, organizacji i instytucji, uwzględniające indywidualne potrzeby klienta.
szczegóły
Szkolenia indywidualne, dopasowane do Państwa preferencji
szczegóły
Zapisz się do darmowych projektów unijnych.
szczegóły

Katalog proponowanych szkoleń

Poniższy katalog zawiera przykładowe obszary szkoleń z jakich możemy Państwa przeszkolić. Istnieje także możliwość przygotowania i przeprowadzenia szkoleń „szytych na miarę” zgodnie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Podstawy obsługi komputera, Kompetencje Cyfrowe zgodne z DigComp, Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, Pakiet Ms Office, Grafika komputerowa, Programowanie druku 3D, Programowanie 3D, Programowanie serwisów www, Administrowanie bazami danych, Administrator sieci komputerowych itp.

Pracownik obsługi biurowej, Pracownik administracyjny, Sekretarka, Asystentka Zarządu, Zarządzanie obiegiem dokumentów, Kadry i płace, Asystent/Specjalista ds. rachunkowości, Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych, Specjalista ds. zasobów ludzkich, Telemarketer, Techniki sprzedaży, Kasjer-Sprzedawca, Obsługa kas fiskalnych i terminali, Przedstawiciel handlowy, Specjalista ds. sprzedaży, Specjalista ds. marketingu, Obsługa klienta, Kelner/Barman, Kucharz, Pomoc kuchenna, Cukiernik, Opiekunka dziecięca, Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych i wiele innych

Negocjacji, Mediacje w biznesie, Standardy etykiety biznesowej, Skuteczna komunikacja, Perswazja, Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów, Autoprezentacja, Budowanie zespołów, Zarządzanie zespołem, Komunikacja w zespole, Współpraca w zespole, Motywowanie i inspirowanie zespołów, Przywództwo, Leadership, Planowanie i delegowanie pracy, Feedback menedżerski, Zarządzanie czasem, Budowanie autorytetu, Asertywność w pracy, Zarządzanie przez cele, Twórcze rozwiązywanie problemów, Prezentacje i wystąpienia publiczne, Radzenie sobie ze stresem, Inteligencja emocjonalna.