Obecna sytuacja na rynku pracy obliguje zarówno pracodawców jak i pracowników do ciągłego podążania za aktualnymi trendami i ustawicznym uzupełnianiem oraz poszerzaniem swoich kompetencji. Certyfikacja standardu VCC oraz ECCC stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby, pozwala na walidacje posiadanych kwalifikacji i kompetencji.

Z punktu widzenia pracodawcy kandydat do pracy z Certyfikatem VCC czy ECCC posiada ściśle określone i sprawdzone kwalifikacje, które pozwolą mu sprawniej i efektywniej wykonywać swoja pracę a pracodawcy uzyskać większe zyski. Z punku widzenia pracownika zaś, pozwala mu zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, być atrakcyjnym i kompetentnym kandydatem na pracownika.

Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadząc Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji (CRKiK) posiada szereg uprawnień do walidacji szkoleń zakończonych certyfikatem VCC oraz ECCC.

Oferta egzaminów ECCC

 • DigCompp 2.2
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Grafika Komputerowa
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów
 • Edycja dokumentów
 • Obliczenia arkuszowe
 • Bazy danych
 • Inne egzaminy branżowe

Oferta egzaminów VCC

 • Pracownik obsługi biurowej
 • Techniki sprzedaży
 • Grafik komputerowy
 • Specjalista ds. Funduszy UE
 • Prowadzenie spraw Kadrowo – Płacowych
 • Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych
 • Opiekun dziecięcy
 • Opiekun osób starszych
 • Administrator sieci komputerowych
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Opiekun/ka dziecięca

Oferta egzaminów ICVC

 • Administracja i usługi
 • Spedycja i transport
 • Technologie informatyczne
 • Zarządzanie jakością
 • Rachunkowość i kadry
 • Edukacja opiekuńczo-wychowawcza
 • Gastronomia
 • Inne egzaminy branżowe