Nasze doświadczenie i kompetencje pozwolą skutecznie pozyskać niezbędne środki zewnętrzne na realizację Twojego przedsięwzięcia.
  • Dobierzemy odpowiednie źródło finansowania, przygotujemy projekt i skompletujemy dokumenty.
  • Przypilnujemy wszystkich terminów związanych z aplikowaniem i zadbamy aby projekt spełniał wymagania pod każdym względem.
  • Zapewnimy wsparcie w procesie prowadzenia negocjacji projektu oraz dopilnujemy wszelkich formalności związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pomożemy przygotować Twoją firmę do pozyskania dotacji oraz wesprzemy Cię w realizacji projektu.

Możemy również zadbać o projekt, który został złożony w celu pozyskania dotacji, a ostatecznie jej nie otrzymał. W takim przypadku oferujemy możliwość przeanalizowania procesu oceny wniosku, weryfikację przyczyn niepowodzenia oraz poprawę wniosku tak, aby odniósł sukces.

Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji i grantów

Potrzebujesz zewnętrznych środków finansowych na rozwój swojej firmy , dotacji która wesprze Twoje przedsięwzięcie ale nie wiesz gdzie jej szukać ? Wspólnie ustalimy czego naprawdę potrzebujesz i co musimy zrobić aby Twoje cele zostały osiągnięte.

Przeanalizujemy dostępne programy pomocowe, ustalając właściwe dla Twojego przedsięwzięcia źródło finansowania. Ocenimy, czy Twoja firma ma szansę uzyskać dofinansowanie, na jaki poziom dofinansowania możesz liczyć i kiedy będziesz mógł pozyskać dotację. Powiemy też, co musisz zrobić by spełnić wszelkie wymagania grantodawcy i zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dotacji.

Nasza specjalność to pozyskiwanie dotacji w ramach
  • Regionalnych Programów Operacyjnych (zakres EFS)
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • Regionalnych Programów Operacyjnych (zakres EFRR)
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Doradztwo w zakresie realizacji projektów

Rozpoczynasz realizację projektu ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Spokojnie. Pomożemy Ci na każdym etapie życia projektu. Zadbamy o jego wdrożenie zgodnie ze standardami, dopilnujemy terminów, poprawności sporządzenia dokumentów i prawidłowo rozliczymy całą dotację.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to nie wszystko. To początek drogi do zrealizowania Twoich pomysłów. Z naszym doświadczeniem i wiedzą przeprowadzimy Cię przez gąszcz przepisów i zasad regulujących realizację projektów. Opracujemy i sporządzimy niezbędne dokumenty i zadbamy o ich właściwą archiwizację.

Będziemy wspierać Twoją firmę w realizacji projektu przez cały okres jego trwania. Zadbamy o każdy etap, terminy płatności, przypilnujemy właściwego tworzenia dokumentacji księgowej, sporządzimy wniosek o płatność, skontaktujemy się z Instytucją Zarządzającą / Instytucją Pośredniczącą, sporządzimy końcowy wniosek o płatność i zamkniemy rozliczanie projektu.

Mając na względzie dobro projektu wspieramy również naszych klientów w momencie ich kontroli. W tych szczególnych momentach nigdy nas nie zabraknie! Jeśli jesteś przed kontrolą i uznasz, że Twój projekt wymaga nagłej pomocy oraz przygotowania do kontroli, w trakcie lub po jej zakończeniu – bez wahania możesz na nas liczyć. Nasze pogotowie projektowe będzie do Twojej dyspozycji.