Zespół CRB to grono specjalistów kierujących się wartościami współpracy i uczciwości oraz wzajemnego szacunku. Praca w naszym zespole to obowiązki służbowe dzięki którym jednocześnie można rozwijać siebie i swoje możliwości, a także doświadczać przygód i wyzwań. Dzięki stałej aktywności w środowisku projektowym poszerzamy swoje horyzonty i realizujemy ambicje zawodowe. Sprawdź Nas. Być może Ciebie potrzebujemy w naszym zespole!

Jeśli nie lubisz szablonowego podejścia, unikasz korporacji, masz otwarty umysł, zdolności analityczne, a komunikacja z innymi sprawia Ci przyjemność to być może nasz program praktyk i staży jest właśnie dla Ciebie. Jeśli chcesz więc zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy, skontaktuj się z nami wysyłając swoje CV

We wszystkich aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko:…..(należy wskazać stanowisko)…..

 

Obecnie jest otwarta rekrutacja na stanowiska