Certyfikaty

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Centrum Rozwiązań Biznesowych w dniu 02.10.2018r. zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nr C/51/18 została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. PIFS jest największą organizacją branżową zrzeszającą firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski, jej członkami jest ponad 300 firm i organizacji. Są wśród nich początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym. Polska Izba Firm Szkoleniowych zajmuje się również rzecznictwem interesów branży, oferuje szybki dostęp do najświeższej wysokojakościowej informacji branżowej, a także organizuje liczne warsztaty i seminaria tematyczne.

Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Centrum Rozwiązań Biznesowych posiada uprawnienia Akademii Edukacyjnej jak i Centrum Egzaminacyjnego umożliwiające kształcenie ustawiczne zgodnie z zaleceniami UE. Partnerzy VCC współpracują z Fundacją VCC, jak również z Akademiami Regionalnymi, mając na uwadze oczekiwania pracodawców i przygotowanie społeczeństwa do uczenia się i korzystania z nowoczesnych technologii. Więcej na temat standardu VCC znajdziesz na www.vccsystem.eu.

Centrum Rozwiązań Biznesowych posiada uprawnienia do organizacji i realizacji egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC. ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych i obejmuje on poziom: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany oraz ekspercki. ECCC dzieli także kompetencje użytkowników wielopoziomowo na obszary i moduł. W obszarze Technologii Informacyjnych znajdują się moduły certyfikacyjne: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne oraz Grafika biznesowa. W obszar Kompetencji Cyfrowych wpisują się moduły w zakresie: Informacji, Komunikacji, Tworzenia treści, Bezpieczeństwa oraz Rozwiązywania problemów. W obszarze Technicznym znajduje się moduł Projektowanie dwuwymiarowe oraz Projektowanie przestrzenne. W obszarze branżowym wyróżniono następujące moduły: e-Nauczanie, Służba zdrowia, Obsługa turystyki, Multimedia w dydaktyce, komputer w edukacji wczesnoszkolnej, e- Urząd, e- Marketing, technologie interaktywne, Grafika dla fotografów, Roboty, Zarządzanie obiegiem dokumentów, Bezpieczeństwo informacji, Zielone biuro oraz planowanie i śledzenie przedsiębiorstw. Obszar informatyczny Certyfikacji ECCC obejmuje: Programowanie, Grafikę komputerową, Tworzenie aplikacji internetowych oraz programowanie robotów. Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia dostosowanie poziomu Twojej wiedzy i umiejętności do oczekiwań pracodawców. Uzyskując taki Certyfikat podnosisz swoją konkurencyjność na runku pracy. Więcej na temat standardu ECCC znajdziesz na www.eccc.com.pl.

Centrum Rozwiązań Biznesowych posiada uprawnienia podmiotu świadczącego usługi rozwojowe. Z dniem 29.12.2017 r. CRB uzyskało wpis do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja świadcząca usługi rozwojowe, który to uprawnia do świadczenia usług zarówno doradczych jak i szkoleniowych dla firm MMŚP a współfinansowanych ze środków unijnych. Wspomniany wpis jest gwarantem wysokiej jakości usług jakie dla Państwa świadczymy, dlatego też zachęcamy do przeglądania BUR. Informacje o zamieszczonych przez CRB propozycjach szkoleń znajdziecie Państwo także na naszej stronie www w zakładce aktualności oraz na naszym profilu facebookowym. Więcej na temat standardu BUR znajdziesz na https://www.parp.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych-2.

W ramach Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kariery (CRK), które zostało wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) z dniem 24.11.2016 roku pod numerem 15159. Wpis ten uprawnia do prowadzenia pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i personalnego oraz agencji pracy tymczasowej. W ramach CRK świadczymy usługi doradztwa zawodowego i personalnego oraz pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy bądź chcących zmienić swoje dotychczasowe miejsce zatrudnienia.

W ramach Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji (CRKiK), które zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) z dniem 21.09.2015 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00128/2015. Rejestr ten jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a posiadane przez nas zaświadczenie zostało wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. W ramach CRKiK świadczymy usługi szkoleniowe dla osób pozostających bez pracy bądź chcących podnieść, zmienić lub nabyć kompetencje i kwalifikacje.

Pomogliśmy

Firmy założone przy wsparciu Centrum Rozwiązań Biznesowych

Referencje