Certyfikaty

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Centrum Rozwiązań Biznesowych w dniu 02.10.2018r. zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nr C/51/18 została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. PIFS jest największą organizacją branżową zrzeszającą firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski, jej członkami jest ponad 300 firm i organizacji. Są wśród nich początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym. Polska Izba Firm Szkoleniowych zajmuje się również rzecznictwem interesów branży, oferuje szybki dostęp do najświeższej wysokojakościowej informacji branżowej, a także organizuje liczne warsztaty i seminaria tematyczne.
Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Centrum Rozwiązań Biznesowych w dniu 15.06.2021 r. otrzymało certyfikat w standardzie ISO 9000:2015. Norma ISO 9001: 2015 to system zarządzania jakością, w którym najważniejszymi filarami są wymagania klientów, ich zadowolenie i ciągłe doskonalenie. W systemie zarządzania jakością opisano procesy, które tworzą i kontrolują usługi świadczone na rzecz klienta, aby zapewnić spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta. Dynamika zmian, które dokonują się we współczesnej gospodarce oraz rosnąca świadomość i wymagania konsumentów, wymuszają na współczesnych organizacjach nieustanne podnoszenie jakości usług. Najbardziej popularnymi narzędziami wspierającymi procesy decyzyjne są wydajne systemy zarządzania zbudowane na podstawie międzynarodowych norm. Otrzymanie takiego certyfikatu potwierdza wysoką jakość świadczonych usług przez Centrum Rozwiązań Biznesowych.
Certyfikat do pobrania – Certyfikat ISO

Centrum Rozwiązań Biznesowych dnia 12.05.2021r. zostało członkiem Klubu Pracodawców działającego przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Celem Klubu Pracodawców jest budowanie sieci partnerstwa, współpracy i wsparcia na lokalnym, lubelskim rynku pracy między urzędem a przedsiębiorcami. Członkowie Klubu Pracodawców wspierają lokalne zatrudnienie poprzez tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy oraz wspieranie postaw przedsiębiorczości, przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności dzięki realizacji strategicznych celów miasta oraz kształtują politykę społeczną miasta poprzez wszechstronne wykorzystywanie swoich kompetencji.

Z dniem 25.05.2021 r. Centrum Rozwiązań Biznesowych dołączyło do Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego. Misją Partnerstwa jest promocja rozwoju lokalnego, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz walka z wykluczeniem społecznych na rynku pracy. Partnerstwo swoja działalność opiera na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych oraz innych osób, które utożsamiają się z jego misją. Obecnie partnerstwo liczy blisko 60 członków i wciąż się rozszerza.

Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Centrum Rozwiązań Biznesowych posiada uprawnienia Akademii Edukacyjnej jak i Centrum Egzaminacyjnego umożliwiające kształcenie ustawiczne zgodnie z zaleceniami UE. Partnerzy VCC współpracują z Fundacją VCC, jak również z Akademiami Regionalnymi, mając na uwadze oczekiwania pracodawców i przygotowanie społeczeństwa do uczenia się i korzystania z nowoczesnych technologii. Więcej na temat standardu VCC znajdziesz na www.vccsystem.eu.

Centrum Rozwiązań Biznesowych posiada uprawnienia do organizacji i realizacji egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC. ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych i obejmuje on poziom: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany oraz ekspercki. ECCC dzieli także kompetencje użytkowników wielopoziomowo na obszary i moduł. W obszarze Technologii Informacyjnych znajdują się moduły certyfikacyjne: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne oraz Grafika biznesowa. W obszar Kompetencji Cyfrowych wpisują się moduły w zakresie: Informacji, Komunikacji, Tworzenia treści, Bezpieczeństwa oraz Rozwiązywania problemów. W obszarze Technicznym znajduje się moduł Projektowanie dwuwymiarowe oraz Projektowanie przestrzenne. W obszarze branżowym wyróżniono następujące moduły: e-Nauczanie, Służba zdrowia, Obsługa turystyki, Multimedia w dydaktyce, komputer w edukacji wczesnoszkolnej, e- Urząd, e- Marketing, technologie interaktywne, Grafika dla fotografów, Roboty, Zarządzanie obiegiem dokumentów, Bezpieczeństwo informacji, Zielone biuro oraz planowanie i śledzenie przedsiębiorstw. Obszar informatyczny Certyfikacji ECCC obejmuje: Programowanie, Grafikę komputerową, Tworzenie aplikacji internetowych oraz programowanie robotów. Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia dostosowanie poziomu Twojej wiedzy i umiejętności do oczekiwań pracodawców. Uzyskując taki Certyfikat podnosisz swoją konkurencyjność na runku pracy. Więcej na temat standardu ECCC znajdziesz na www.eccc.com.pl.

Centrum Rozwiązań Biznesowych posiada uprawnienia podmiotu świadczącego usługi rozwojowe. Z dniem 29.12.2017 r. CRB uzyskało wpis do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja świadcząca usługi rozwojowe, który to uprawnia do świadczenia usług zarówno doradczych jak i szkoleniowych dla firm MMŚP a współfinansowanych ze środków unijnych. Wspomniany wpis jest gwarantem wysokiej jakości usług jakie dla Państwa świadczymy, dlatego też zachęcamy do przeglądania BUR. Informacje o zamieszczonych przez CRB propozycjach szkoleń znajdziecie Państwo także na naszej stronie www w zakładce oferta oraz na naszym profilu facebookowym. Więcej na temat standardu BUR znajdziesz na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl .

W ramach Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kariery (CRK), które zostało wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) z dniem 24.11.2016 roku pod numerem 15159. Wpis ten uprawnia do prowadzenia pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i personalnego oraz agencji pracy tymczasowej. W ramach CRK świadczymy usługi doradztwa zawodowego i personalnego oraz pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy bądź chcących zmienić swoje dotychczasowe miejsce zatrudnienia.
Certyfikat do pobrania – pośrednictwo, doradztwo, poradnictwo
Certyfikat do pobrania – praca tymczasowa

W ramach Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji (CRKiK), które zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) z dniem 21.09.2015 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00128/2015. Rejestr ten jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a posiadane przez nas zaświadczenie zostało wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. W ramach CRKiK świadczymy usługi szkoleniowe dla osób pozostających bez pracy bądź chcących podnieść, zmienić lub nabyć kompetencje i kwalifikacje.
Certyfikat do pobrania – RIS

Pomogliśmy

Firmy założone przy wsparciu Centrum Rozwiązań Biznesowych

Referencje

DataNazwa firmyRodzaj usługi
07.11.2016Fundacja Inicjatyw SpołecznychEgzamin
21.11.2016Inspires Sp. z o.oSzkolenie
08.05.2017Fundacja Szkoły PolskieEgzamin
10.07.2017Lubelski Ośrodek SamopomcyEgzamin
21.07.2017Świat DetalinguDoradztwo
28.07.2017Tomaszów LubelskiSzkolenie
11.08.2017Inspires Sp. z o.o.Egzamin
31.08.2017Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1 w KrasnymstawieSzkolenie
05.10.2017KursorEgzamin
05.10.2017Lubelski Ośrodek SamopomocyEgzamin
10.10.2017Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
24.10.2017OIC PolandEgzamin
14.11.2017Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
04.12.2017Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
19.12.2017Benefit ProjektEgzamin
22.12.2017Lubelski Ośrodek SamopomocyEgzamin
08.01.2018Raf-ComDoradztwo
22.01.2018DK-HOLDoradztwo
29.01.2018Instytut Rozwiązań BiznesowychEgzamin
05.02.2018Fundacja ECCCEgzamin
06.02.2018Instytut Rozwiązań BiznesowychEgzamin
08.02.2018Akademia Biznesu Michał Kozak r.Egzamin
18.03.2018Aviation ConsultingEgzamin
27.03.2018Akademia Biznesu Michał KozakEgzamin
10.04.2018Aviation ConsultingEgzamin
11.04.2018KURSOREgzamin
07.05.2018Aviation ConsultingEgzamin
08.05.2018Fundacja Szkoły PolskieEgzamin
08.05.2018MarsoftEgzamin
10.05.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
12.05.2018KursorEgzamin
15.05.2018Fundacja Szkoły PolskieEgzamin
15.05.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
16.05.2018Fundacja ECCCEgzamin
24.05.2018Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
01.06.2018Navigator International Sp. z o.o.Szkolenie
06.06.2018MarsoftEgzamin
06.06.2018MarsoftEgzamin
06.06.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
07.06.2018Instytut Rozwiązań BiznesowychEgzamin
08.06.2018Instytut Rozwiązań BiznesowychEgzamin
11.06.2018Akademia BiznesuEgzamin
12.06.2018J&C GroupEgzamin
25.06.2018J&C GroupEgzamin
02.07.2018Instytut Rozwiązań BiznesowychEgzamin
09.07.2018Aviation ConsultingEgzamin
16.07.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
24.07.2018ModerusEgzamin
30.07.2018Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
30.07.2018OIC PolandEgzamin
28.08.2018Akademia BiznesuEgzamin
07.09.2018Pomorska Akademia Kształcenia ZawodowegoEgzamin
10.09.2018Lechaa ConsultingEgzamin
10.09.2018Inspires Sp. z o. o.Egzamin
10.09.2018Benefit ProjektEgzamin
20.09.2018Edufin Sp. z o.o.Egzamin
24.09.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
25.09.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
01.10.2018SOL Mobilne Centrum SzkolenioweEgzamin
08.10.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
10.10.2018Zakład Doskonalenia Zawodowego w KatowicachEgzamin
10.10.2018MAVISEgzamin
15.10.2018Terra Szkolenia i DoradztwoEgzamin
26.10.2018Benefit ProjektEgzamin
28.10.2018Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
29.10.2018Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy StawSzkolenie
13.11.2018Inspires Sp. z o.o.Egamin
15.11.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
19.11.2018Benefit ProjektEgzamin
19.11.2018MILMEDEgzamin
27.11.2018J&C GroupEgzamin
28.11.2018Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
03.12.2018Lechaa Consulting Sp. z o.o.Egzamin
05.12.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
06.12.2018MarsoftEgzamin
07.12.2018Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
10.12.2018Akademia BiznesuEgzamin
10.12.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
10.12.2018Akademia BiznesuEgzamin
12.12.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
14.12.2018Fundacja Inicjatyw SpołecznychEgzamin
17.12.2018Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o.Egzamin
20.12.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
07.01.2019Fundacja Inicjatyw SpołecznychEgzamin
10.01.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
14.01.2019Benefit ProjektEgzamin
16.01.2019Akademia BiznesuEgzamin
16.01.2019Akademia BiznesuEgzamin
16.01.2019Lechaa Consulting Sp. z o.o.Egzamin
17.01.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
21.01.2019MarsoftEgzamin
30.01.2019Lechaa Consulting Sp. z o.o.Egzamin
30.01.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
04.02.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
01.03.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
04.03.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
05.03.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
08.03.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
14.03.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
02.04.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
03.04.2019Practice & Skills Sp. z o.o.Egzamin
12.04.2019Łętowski ConsultingEgzamin
24.04.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
24.04.2019OIC PolandSzkolenie
25.04.2019Fundacja HerosSzkolenie
30.04.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
06.05.2019HumaneoSzkolenie
13.05.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
22.05.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
23.05.2019Akademia BiznesuEgzamin
03.06.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
03.06.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
07.06.2019Fundacja HerosSzkolenie
10.06.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
26.06.2019HumaneoSzkolenie
02.07.2019Gmina SzczebrzeszynSzkolenia
16.07.2019MD Office Sp. z o.o.Egzamin
17.07.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
17.07.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
05.08.2019PRETENDER Adrian WronkaSzkolenie
05.08.2019ADiS Agnieszka CzubackaEgzamin
16.09.2019Korporacja ,,Romaniszyn"Szkolenie
16.09.2019Korporacja ,,Romaniszyn"Szkolenie
16.09.2019Korporacja ,,Romaniszyn"Szkolenie
16.09.2019Korporacja ,,Romaniszyn"Szkolenie
19.08.2019Fundacja HerosSzkolenie
21.08.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
12.11.2019TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja SpołecznaEgzamin
12.11.2019ADiS Agnieszka CzubackaEgzamin
12.11.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
12.11.2019Firma Produkcyjno - Handlowa ,,Woźniak"Egzamin
12.11.2019Gmina RudnikSzkolenie
19.11.2019Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w SłupskuEgzamin
09.12.2019SkillITSzkolenie
18.12.2019Korporacja "Romaniszyn"Szkolenie
18.12.2019ADiS Agnieszka CzubackaEgzamin
18.12.2019Innowacyjne Centrum Rozwoju S.C.Szkolenie
06.01.2020Stowarzyszenie HumaneoSzkolenie
03.02.2020Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
03.02.2020Korporacja RomaniszynSzkolenie
26.05.2020Fundacja HEROSSzkolenie
26.05.2020Fundacja HEROSSzkolenie
01.06.2020Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
01.06.2020Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
23.06.2020IT ConsultingSzkolenie
10.07.2020IT ConsultingSzkolenie
10.07.2020HumaneoDoradztwo
22.07.2020IT ConsultingSzkolenie
10.08.2020HumaneoSzkolenie
12.08.2020OIC PolandSzkolenie
01.09.2020HumaneoSzkolenie
24.09.2020Regionalna Izba GospodarczaEgzamin
20.10.2020Regionalna Izba GospodarczaEgzamin
03.11.2020Akademia BiznesuEgzamin
09.11.2020Regionalna Izba GospodarczaEgzamin
12.11.2020Beata BoberEgzamin
17.11.2020HumaneoSzkolenie
20.11.2020IT ConsultingDoradztwo
20.11.2020Krajowe Centrum PracyDoradztwo
25.11.2020AlgirtasSzkolenie
30.11.2020HumaneoDoradztwo
15.12.2020HumaneoSzkolenie
15.12.2020HumaneoSzkolenie
15.12.2020HumaneoSzkolenie
18.12.2020HumaneoDoradztwo
30.12.2020HumaneoSzkolenie
05.01.2021Fundacja Akademia RozwojuSzkolenie
05.02.2021Fundacja Akademia RozwojuSzkolenie
12.02.2021IT ConsultingSzkolenie
15.02.2021InspiresSzkolenie
24.02.2021IT ConsultingSzkolenie
24.02.2021IT ConsultingSzkolenie
24.02.2021IT ConsultingSzkolenie
24.02.2021IT ConsultingSzkolenie
25.02.2021HumaneoDoradztwo
26.02.2021HumaneoDoradztwo
01.03.2021INFOSDoradztwo
01.03.2021INFOSDoradztwo
05.03.2021IT ConsultingDoradztwo
30.03.2021Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
26.04.2021Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.Szkolenie
11.05.2021HumaneoDoradztwo
11.05.2021HumaneoDoradztwo
31.05.2021HumaneoSzkolenie
31.05.2021HumaneoDoradztwo
10.06.2021Centrum Szkoleniowe KozłowscySzkolenie