Centrum Rozwiązań Biznesowych

Jesteśmy ośrodkiem świadczącym usługi - zarówno szkoleniowe jak i doradcze - w zakresie pozyskiwania środków europejskich dla przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych czy organizacji pozarządowych. Nasze usługi adresujemy zarówno do małych jak i dużych podmiotów reprezentujących wspomniane sektory.

Centrum powstało z inicjatywy specjalistów działających w branży od lat. Z pasji do zagadnień związanych z absorpcją środków unijnych i funkcjonowaniem mechanizmów pomocowych zrodził się pomysł na stworzenie podmiotu wspierającego przemiany społeczno – gospodarcze, także te stymulowane środkami unijnymi.

Działalność Centrum skupia się wokół takich obszarów jak
  • Wsparcie szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego
  • Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym rozwoju samozatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej
  • Tworzenie i wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • Doskonalenie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób pozostających bez pracy, a także wszystkich osób marginalizowanych na rynku pracy ze względu na płeć, wiek, kwalifikacje, wykształcenie oraz sprawność fizyczną
  • Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących, osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych zwolnieniem
  • Wspieranie rozwoju działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej

Centrum Rozwiązań Biznesowych skupia ludzi wykonujących swoją pracę z pasją. Tworzą je ludzie kreatywni, pełni pomysłów, ambicji i charakteru, dla których satysfakcja klientów jest najlepszą motywacją do dalszych działań. Zespół zbudowany został na fundamentach współpracy, wzajemnego szacunku i uczciwości.

Misją naszego Centrum jest ciągłe stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego umożliwiającego podnoszenie jakości życia mieszkańców i funkcjonowania firm w regionie.

Dbając o jakość oferowanych usług wykorzystujemy profesjonalne narzędzia do zarządzania Centrum, które zostały wdrożone w oparciu wypracowane autorskie standardy działania.

Realizując świadczone przez nas usługi

C- cenimy jakość oraz współpracę
R- rzetelność to nasz znak rozpoznawczy
B - budujemy długofalowe i pozytywne relacje