Centrum Rozwiązań Biznesowych

Centrum Rozwiązań Biznesowych jest instytucją zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, poszukiwaniem rozwiązań w zdobywaniu wiedzy oraz wspomaganiem przedsiębiorców dążących do rozwoju działalności. W obszarach działania CRB wyróżnić można szkolenia, egzaminy i certyfikacje, dotacje i granty, doradztwo indywidualne, a także wynajem sal i sprzętu. Do zakresu działania Centrum Rozwiązań Biznesowych należy także organizacja i prowadzenie szkoleń finansowanych z Funduszu Unii Europejskiej, kierowanych głównie do osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje, osób pozostających bez pracy, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Działalność Centrum skupia się wokół takich obszarów jak
  • Wsparcie szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego
  • Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym rozwoju samozatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej
  • Tworzenie i wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • Doskonalenie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób pozostających bez pracy, a także wszystkich osób marginalizowanych na rynku pracy ze względu na płeć, wiek, kwalifikacje, wykształcenie oraz sprawność fizyczną
  • Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących, osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych zwolnieniem
  • Wspieranie rozwoju działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej

Realizując działania z powyższych obszarów, Centrum Rozwiązań Biznesowych dąży do jak najlepszej jakości wykonywanych usług, doskonalenia wszelkich przedsięwzięć podjętych w ramach działań organizacji oraz systematycznego wprowadzania innowacji wpływającej na ich wartość. Projekty wdrażane przez CRB odnoszą liczne sukcesy w obszarze rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego, przyczyniając się do podwyższania jakości życia społeczeństwa.

Realizując świadczone przez nas usługi
C - Cenimy jakość oraz współpracę
R - rzetelność to nasz znak rozpoznawczy
B - budujemy długofalowe i pozytywne relacje