[cherry_row type=”full-width” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto” parallax_speed=”1.5″ parallax_invert=”no” min_height=”300″ speed=”1.5″ invert=”no”]

[cherry_col size_md=”12″ size_xs=”none” size_sm=”none” size_lg=”none” offset_xs=”none” offset_sm=”none” offset_md=”none” offset_lg=”none” pull_xs=”none” pull_sm=”none” pull_md=”none” pull_lg=”none” push_xs=”none” push_sm=”none” push_md=”none” push_lg=”none” collapse=”no” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto”]

[mp_code]

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, które należą do tzw. grupy NEET (tj. nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniu oraz pozostają bez pracy) i są niezarejestrowane w urzędach pracy.

Projekt skierowany jest do 84 osób (51 Kobiet, 22 Mężczyzn), młodych w wieku 18-29 lat, które należą do tzw. Grupy NEET :

  • nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniu
  • bezrobotni
  • długotrwale bezrobotni
  • są niezarejestrowani w urzędzie pracy
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego (woj. lubelskie)

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Teren realizacji projektu: powiat lubelski.

[/mp_code]

[/cherry_col]

[/cherry_row]