Kolejny rok Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych bierze udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

Zbiórka darów trwa do 23 grudnia, w ramach akcji zbierać można tylko i wyłącznie dary rzeczowe:
odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody.
Dary niespożywcze nie muszą być nowe, ale powinny być w dobrym stanie. ? ?

Nie zbieramy lekarstw ani też innych szeroko rozumianych środków farmakologicznych, darów o dużej
wartości materialnej (mebli, sprzętu komputerowego i AGD) ani przedmiotów o dużych wymiarach. ❌

Wszystkie dary na rzecz zbiórki należy przynosić do naszej siedziby na Grenadierów 13 ?

Dary przekazane zostaną dzieciom potrzebującym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych,
będącym w trudnej sytuacji materialnej. Dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka,
świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców, a także innych placówek szkolno-wychowawczych
i opiekuńczych.