[cherry_row]

[cherry_col size_md=”12″]

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie może wziąć udział 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn), powyżej 30 r. życia, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

-osoby w wieku 50+
-kobiety
-osoby z niepełnosprawnościami
-osoby o niskich kwalifikacjach (czyli z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym/średnim)
-osoby zarejestrowane w KRUS, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą i przejść na ZUS 

Wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z WYŻEJ WYMIENIONYCH grupProjekt obejmuje WYŁĄCZNIE osoby z obszaru Województwa Lubelskiego.

Co trzeba zrobić aby dostać się do projektu i ubiegać o dotację:

-wypełnić formularz rekrutacyjny (plik załączony na dole strony)
-dołączyć do formularza zaświadczenie z Urzędu Pracy (o ile jest się osobą zarejestrowaną jako bezrobotna w Urzędzie Pracy)
-złożyć dokumenty w Centrum Rozwiązań Biznesowych do dnia 28.04.2017 do godz. 16:00

Dokumenty rekrutacyjne załączone są na dole strony!

Miejsce składania dokumentów: Centrum Rozwiązań Biznesowych, ul. Krochmalna 26A, Lublin (Biuro projektu, które pomaga w wypełnieniu dokumentów w sposób poprawny).

Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych każda osoba przejdzie dwa etapy rekrutacji:
Pierwszy Etap – to ocena formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną

Drugi Etap – weryfikacja predyspozycji (na tym etapie będą badane predyspozycje osobowościowe, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętności planowania) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Taka weryfikacja odbywać się będzie na spotkaniu z doradcą zawodowym. 

Jakie wsparcie oferujemy po zakwalifikowaniu się do projektu (formy wsparcia ułożone zgodnie z kolejnością):
-Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (40 godzin) (tematyka związana z pisaniem biznesplanów i zakładaniem działalności itp.)
-Zajęcia doradcze grupowe z zakresu przedsiębiorczości (2 godzin) tematyka związana z pisaniem biznesplanów i zakładaniem działalności itp.)
-Zajęcia indywidualne (po szkoleniach) (8 godzin na osobę) z zakresu przedsiębiorczości i sporządzania biznesplanów itp.
-Przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji bezzwrotnej w wysokości maksymalnie 23 398,68 zł .
-Wsparcie pomostowe finansowe przez okres pierwszych 6 miesięcy do kwoty 1850 zł / miesięcznie
-Wsparcie pomostowe niefinansowe w postaci doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 733 300 621 bądź mailowy: kontakt@crb.lublin.pl

Dokumenty do pobrania:
plakat_ciemny

[/cherry_col]

[/cherry_row]