Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, młoda, prężnie rozwijającą się organizacją działającą na rynku lokalnym i krajowy poszukuje trenerów do prowadzenia szkoleń.

Obszary tematyczne w jakich poszukujemy trenerów:
– ECDL Base
– Sketch UP Pro + V-Ray
– Języki programowania HTML/HTML5/PHP/Java/inne
– Projektowanie graficzne / Grafika komputerowa
– Bazy danych i inżynieria danych / Administrowanie bazami danych
– Programowanie druku 3D

Wymagania konieczne:
– minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie zgodnym z tematyką szkoleń
– wykształcenie wyższe/ zawodowe/ ukończone kursy zawodowe
– praktyczna i teoretyczna znajomość tematyki szkolenia

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z klauzulą: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko: „Trener” mailem: na adres @ (w tytule wiadomości podając nr referencyjny: TK/L/2022 oraz nazwę stanowiska).

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.