Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO, poszukuje osób do współpracy w charakterze:
Trenerów szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO
Nr referencyjny: TSK/LANGO/2023
Miejsce pracy: Lublin i województwo lubelskie

Główne obowiązki:
Przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO z terenu woj. lubelskiego zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników w zakresach:
-Prowadzenie kampanii marketingowych i charytatywnych NGO (kampanie fundraisingowe)
-Podejmowanie i prowadzenie współpracy z samorządem i innymi NGO (współpraca międzysektorowa).

Wymagania:
-Wykształcenie wyższe lub zawodowe wymagane dla danej tematyki wsparcia/szkolenia lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia/szkolenia
-Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w realizacji wsparcia dla organizacji pozarządowych
-Umiejętność pracy/współpracy w zespole
-Samodzielność i umiejętność organizacji pracy
-Zaangażowanie i odpowiedzialność
-Terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
-Pozytywne podejście do życia
-Inicjatywa i energia twórcza

Oferujemy:
-Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno- prawnej (elastyczne godziny pracy)
-Praca w miłej i przyjaznej atmosferze pozbawionej korporacyjnych zapędów

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz
z klauzulą: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko: „Trener szkoleń kompetencyjnych dla kadr NGO” oraz dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe mailem na adres: kontakt@crb.lublin.pl lub papierowo w zamkniętej kopercie na adres siedziby Fundacji Centrum Rozwiązań Biznesowych ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin (w tytule wiadomości/na kopercie podając nr referencyjny: TSK/LANGO/2023 oraz nazwę stanowiska).

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego