Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, młoda, prężnie rozwijającą się organizacją działającą na rynku lokalnym i krajowy poszukuje trenera do prowadzenia zajęć na terenie województwa łódzkiego z zakresu Bezpiecznego Magazynu.?

Obszary tematyczne które będą  poruszane podczas zajęć:

? Bezpieczna eksploatacja i konserwacja systemów regałowych

? Bezpieczna eksploatacja wózków widłowych:

? Egzekwowanie stosowania przepisów BHP od pracowników

 

Wymagania konieczne:

♦️ minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie zgodnym z tematyką szkoleń

♦️ wykształcenie wyższe/ zawodowe/ ukończone kursy zawodowe

♦️ praktyczna i teoretyczna znajomość tematyki szkolenia

♦️ przeprowadzone minimum 200 godzin szkoleń w tej lub pokrewnej tematyce

 

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z klauzulą: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko: „Trener” mailem: na adres ?kontakt@crb.lublin.pl ?  (w tytule wiadomości podając nazwę stanowiska), lub pod numerem telefonu ?+48 733 300 438 .