Dnia 7 grudnia nasza fundacja brała udział w szkoleniu w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, poświęconym obsłudze aplikacji CST2021, służącej aplikowaniu o wsparcie i zarządzaniu projektami związanymi z LAWP. Spotkanie było okazją do zdobycia praktycznych umiejętności w obszarze korzystania z aplikacji WOD2021 – Wniosek o Dofinansowanie oraz SL2021 – Projekty.

Uczestnicy dowiedzieli się, jak nadawać uprawnienia oraz jak udostępniać swoje projekty. Kolejny etap obejmował zagadnienia związane z budową wniosku – od jego tworzenia do właściwego wypełniania. Istotnym elementem było omówienie procesu składania wniosku oraz kwestii związanych z ewentualnymi poprawkami. W trakcie warsztatowego spotkania wszyscy uczestnicy mieli okazję aktywnie uczestniczyć, aby jak najlepiej zrozumieć tematykę oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne.

źródło: funduszeue.lubelskie.pl