Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO,
poszukuje osób do współpracy w charakterze:
Specjalistów w ramach wsparcia instytucjonalnego NGO
(obszary m.in. biznesowy i/lub księgowy i/lub marketingowy i/lub prawny itp.)
Nr referencyjny: SWI/LANGO/2023

Miejsce pracy: Lublin i województwo lubelskie

Główne obowiązki:
? Praca przy realizacji projektu realizowanego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022
? Przeprowadzenie wsparcia instytucjonalnego dla max. 20 organizacji pozarządowych (NGO)
z terenu woj. lubelskiego w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami danego NGO
? Prowadzenie dokumentacji ze spotkań z NGO
? Przygotowywanie harmonogramów spotkań z NGO
? Współpraca oraz stały kontakt z koordynatorem oraz kadrą projektu
? Współpraca oraz stały kontakt z przedstawicielami NGO
? Promowanie działań projektu wśród przedstawicieli NGO

Wymagania:
? Wykształcenie wyższe
? Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w realizacji wsparcia z danego obszaru dla organizacji pozarządowych
? Czynne prawo jazdy kat. B (warunek konieczny)
? Umiejętność pracy/współpracy w zespole
? Samodzielność i umiejętność organizacji pracy
? Zaangażowanie i odpowiedzialność
? Terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
? Pozytywne podejście do życia
? Inicjatywa i energia twórcza

Oferujemy:
? Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno- prawnej (elastyczne godziny pracy)
? Możliwość rozwoju zawodowego
? Praca w miłej i przyjaznej atmosferze pozbawionej korporacyjnych zapędów

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z klauzulą: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko: „Specjalista w ramach wsparcia instytucjonalnego NGO” oraz dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe mailem na adres: kontakt@crb.lublin.pl lub papierowo w zamkniętej kopercie na adres siedziby Fundacji Centrum Rozwiązań Biznesowych ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin do dnia 24.03.2023 r. do godz. 15.00 (w tytule wiadomości/na kopercie podając nr referencyjny: SWI/LANGO/2023 oraz nazwę stanowiska).
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.