Przyśpieszone przemiany cywilizacyjne, w tym wzmożony rozwój gospodarczy, postęp naukowo-technologiczny, a także zmiany społeczno-kulturowe zmuszają nas do ciągłego dostosowywania się do otaczającej nas rzeczywistości. Zmiany nie omijają również rynku pracy, wyznaczając nowe standardy nabywania i doskonalenia umiejętności oraz uczenia się przez całe życie.

Sięgająca korzeniami początków XX wieku idea edukacji przez całe życie, została zdefiniowana przez Unię Europejską w 2000 r. w ramach tzw. strategii lizbońskiej, jako Life Long Learning (LLL): „wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w pespektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub związanej z zatrudnieniem.”

Z nową polityką edukacyjną ściśle związane jest szerokie podejście do uczenia się, tzw. lifewide learning, zgodnie z którym głównymi miejscami uczenia się nie są szkoły czy uczelnie, ale firmy, instytucje publiczne, organizacje obywatelskie, a także gospodarstwa domowe.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata w ramach Fundacji Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji (CRKiK), które zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) z dniem 21.09.2015 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00128/2015. W ramach CRKiK świadczymy usługi szkoleniowe dla osób pozostających bez pracy, bądź chcących podnieść, zmienić lub nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje. Naszym priorytetem jest zachowywanie takich podstawowych zasad LLL, jak partnerska współpraca, stawianie osoby szkolonej w centrum procesu kształcenia oraz dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb uczestników. Dlatego też Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji posiada sprecyzowane obszary edukacji zawodowej w ramach których świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Poniżej prezentujemy Państwu pełną ofertę Centrum, w ramach którego jesteśmy w stanie nie tylko przeszkolić i przygotować Państwa do wykonywania danego zawodu, ale także przeprowadzić egzamin na potwierdzenie kompetencji i/lub kwalifikacji.

Usługi pozyskiwania środków dla przedsiębiorców na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
szczegóły
Dedykowane szkolenia dla firm, organizacji i instytucji, uwzględniające indywidualne potrzeby klienta.
szczegóły
Szkolenia indywidualne, dopasowane do Państwa preferencji
szczegóły
Zapisz się do darmowych projektów unijnych.
szczegóły

Proponowane Szkolenia

Szkolenia zawodowe
1. Cukiernik
2. Kosmetyczka z elementami wizażu
3. Masaż klasyczny całego ciała
4. Kurs dietetyki i zdrowego żywienia
5. Pierwsza pomoc przedmedyczna
6. Obsługa kasy fiskalnej
7. Pracownik administracyjno - biurowy
8. Pracownik ds. kadrowo - płacowych
9. Projektowanie witryn sklepowych
10. Florysta
Szkolenia miękkie
1. Nowoczesne Techniki Sprzedaży
2. Obsługa Trudnego Klienta - Strategia Obsługi
3. Sprzedaż przez telefon - Telemarketing
4. Równość szans i niedyskryminacja oraz równość płci w projektach unijnych
5. Zarządzanie poprzez cele
6. Budowanie podstawy Proaktywnej
7. Skuteczny menadżer - zarządzanie zespołem
8. Wywieranie wpływu w sprzedaży
9. Zarządzanie rozwojem pracownika
10. Rozwiązywanie problemów
11. Prezentacje i wystąpienia publiczne
12. Zarządzanie Zmianą
13. Sztuka delegowania i motywowania zespołu
14. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole. Rozwiązywanie konfliktów.
Szkolenia prawne
1. Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w 2017 i 2018 roku - ocena nowelizacji na podstawie orzecznictwa i praktyki urzędowej
2. Podatki VAT i CIT 2018 - po nowelizacji ustaw podatkowych
3. Auditor wewnętrzny HACCP
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - praktyczne przykłady zmiany w 2018 r.
5. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
6. Konstytucja Biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG po zmianach od 30 kwietnia 2018 r.
7. Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów.
8. Zamówienia publiczne
9. Klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2018 r. - wydatki inwestycyjne, remontowe oraz pozostałe bieżące - sprawozdawczość budżetowa oraz ewidencja księgowa
10. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r.
Szkolenia IT
1. Projektowanie stron WWW
2. Szkolenie MS Excel Zaawansowany
3. Podstawy obsługi komputera
4. Administrator sieci komputerowych
5. Prowadzenie sklepu internetowego
6. Szkolenie MS Project w zarządzaniu projektami
7. Szkolenie z Programu Płatnik
8. Szkolenie MS Excel Podstawowy
9. Szkolenie MS PowerPoint Zaawansowany
10. Szkolenie MS Excel Średniozaawansowany