W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozliczeń PIT informujemy, że uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków EFS pobierający stypendium szkoleniowe lub stażowe są zwolnieni z podatku PIT i nie muszą się z tych kwot rozliczać przed Urzędem Skarbowym.

Podstawa prawna:
Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT.