Środki na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowni Państwo,
informujemy, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) udostępnia środki na kształcenie ustawiczne zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Szczegółowe informacje na temat dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać na stronie: www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016