Akcja Aktywizacja!

Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Akcja Aktywizacja!” w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację projektu „Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny” w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 skierowany do BEZROBOTNYCH, w wieku 30+.

Nowe projekty

Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczęliśmy realizacje projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.