Szkolenia
Szkolenia
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata w ramach Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji
Lubelska Akademia NGO
Lubelska Akademia NGO
Celem głównym projektu "Lubelska Akademia NGO" jest trwałe wzmocnienie trzeciego sektora w woj. lubelskim, w tym wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji wśród 60 przedstawicieli z 20 NGO z woj. lubelskiego (średnio 3 osoby z jednego NGO). Cel główny projektu osiągniemy do końca jego realizacji, tj. do 31.05.2024 r. poprzez objęcie 60 przedstawicieli z 20 NGO z woj. lubelskiego kompleksowym wsparciem systemowym.
Krok do Lepszej Przyszłości
Krok do Lepszej Przyszłości
Celem głównym projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 60 (36 Kobiet, 24 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym gmin objętych projektem do 31.12.2023 r. przez realizację działań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji zakładającej uzyskanie przez 54 osoby kwalifikacji lub kompetencji, poszukiwanie pracy przez 20 osób i uzyskanie zatrudnienia przez 15 osób.

Nasza oferta

Świadczymy usługi szkoleniowe dla osób pozostających bez pracy, bądź chcących podnieść, zmienić lub nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje.
Sprawdź nas
Nasze doświadczenie i kompetencje pozwolą skutecznie pozyskać niezbędne środki zewnętrzne na realizację Twojego przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską.
sprawdź projekty

Nasze osiągnięcia

55505

Zrealizowanych godzin szkoleniowych

11876

Zaktywizowanych i przeszkolonych osób

10038

Przeprowadzonych egzaminów

Aktualności

Poszukujemy specjalisty/ki do spraw szkoleń!

Szukasz pracy, która pozwoli Ci rozwijać swoje umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia i pracować z ambitnymi ludźmi? Dołącz do naszego zespołu […]

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych bierze udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Kolejny rok Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych bierze udział w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zbiórka darów trwa do 23 grudnia, […]

Zaproszenie na Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Caritas Archidiecezji Lubelskiej Lokalne Targi Pracy, które tym […]

Co mówią nasi klienci

W dniach 27.04.2019 – 08.12.2019 r. Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych zrealizowała na nasze zlecenie usługę szkoleniową w ramach projektu „Kwalifikacje dla branży IT” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe dla 50 osób, w wymiarze 1235 godzin na co składały się trzy kursy komputerowe: - Kurs A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Gr. I – 390 godzin, grupa licząca 15 osób, - Kurs A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Gr. II – 390 godzin, grupa licząca 15 osób, - Kurs E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – 455 godzin, grupa licząca 20 osób...
SkillIT

SkillIT

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych zrealizowała na nasze zlecenie usługę szkoleniową ,,Szczebrzeszyn w sieci" w ramach projektu ,,W sieci bez barier" dla 270 osób, w wymiarze 864 godzin. W naszym przekonaniu szkolenie zostało przeprowadzone bez żadnych zastrzeżeń z dochowaniem należytej staranności.(...) Program szkoleniowe został zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami, a wykorzystane metody i formy szkolenia pozwoliły nabyć uczestnikom umiejętności ułatwiające swobodne poruszanie się po sieci internetowej. W związku z tym pragniemy oświadczyć, że przeprowadzająca szkolenie Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych zasługuje na uznanie i rekomendację innym firmom, czy instytucjom, jako odpowiedniego partnera do współpracy w zakresie szkoleń.
Gmina Szczebrzeszyn

Gmina Szczebrzeszyn

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych na zlecenie Humaneo zrealizowała w ramach projektu "Kwalifikacje dla młodych" szkolenie z zakresu ,, Pracownik biurowy z IT" w wymiarze 80 h dla 4 osób. Powyższe zajęcia zostały zrealizowane w dbałości o najwyższą jakość, w sposób profesjonalny i zorganizowany. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym z dochowaniem należytej staranności. Wszystkie elementy szkolenia zasługują na pochwałę i uznanie. Wysoki poziom usługi świadczonej przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych oraz umiejętność dostosowywania się do potrzeb klienta gwarantują dobrą współpracę i wysoką jakość.
Humaneo

Humaneo